Regulamin myjni

A Concept s.c. (Sponge) znajdującej się w Atrium Biała Miłosza 2 15-265 Białystok


Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Ręcznej Myjni Samochodowej zwanych dalej Klientami.

 1. Ręczna myjnia samochodowa, zwana dalej myjnią, świadczy usługi w imieniu i na rzecz A Concept s.c. ul. Boya-Żeleńskiego 47 15-198 Białystok.
 2. Miejsce wykonywania działalności : Atrium Biała ul. Miłosza 2 parking podziemny sektor C 15-265 Białystok tel. 782287280
 3. Myjnia jest czynna w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 21:00, niedziele 10:00-20:00.
 4. Myjnia świadczy usługi mycia dla następujących typów pojazdów: samochody osobowe, terenowe, Vany oraz busy osobowe o wysokości nie większej niż 250 cm.
 5. Mycie samochodów w myjni odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych.
 6. Usługę wykonuje się po zleceniu jej pracownikowi myjni. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej – tel. 782287280.
 7. Klienci korzystający z bezgotówkowej formy rozliczenia za wykonane usługi zobowiązani są do poświadczenia wykonania usługi podpisem na wydruku WZ u pracownika myjni.
 8. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia:
  • klient ma obowiązek zgłosić miejsca podatne na uszkodzenia, które mogą powstać przy myciu wysokim ciśnieniem takie jak świeżo lakierowane miejsca lub ubytki lakieru. W przypadku gdy klient nie zgłosi miejsc podatnych na uszkodzenia myjnia nie ponosi odpowiedzialności za powstałe straty.
  • myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lakieru ( rysy, zarysowania, wgniecenia itp.), uszkodzenia samochodu, które powstały przed myciem samochodu, nie były widoczne przed myciem samochodu ( w wyniku jego zabrudzenia), a po umyciu zostały zauważone, chyba że takowe powstały z winy myjni, myjnia nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe i niedokładnie naklejone naklejki folie i inne materiały reklamowe umieszczone na karoserii samochodowej
 9. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez klienta uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania usługi.
 10. Klient pozostawiający samochód do umycia może pozostać na terenie myjni lub jeśli odbiór auta ma nastąpić w późniejszym czasie powinien pozostawić u kierownika myjni kluczyki do auta i udzielić wszelkich niezbędnych do uruchomienia pojazdu informacji aby umożliwić przestawienie auta na parking dla klientów po wykonaniu usługi. Klient upoważnia tym samym personel myjni do poruszania się pojazdem na terenie myjni samochodowej oraz parkingu dla klientów.
 11. Część usług tj. mycie silnika oraz pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność, oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe - wykonywane są na ryzyko klienta.
 12. A Concept s.c. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i gotówkę pozostawione w samochodzie (sugerujemy pozostawienie tych przedmiotów w biurze myjni).
 13. Klient powinien poinformować pracownika myjni o nadmiernie rozgrzanych tarczach hamulcowych aby uniknąć ich odkształcenia podczas mycia.
 14. Podczas czyszczenia wnętrz samochodów w których zainstalowane są foteliki dziecięce, foteliki zostają zdemontowane i pracownicy myjni ponownie ich nie instalują.
 15. Po wykonanej usłudze klient zobowiązany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń co do stanu auta, pracownikowi myjni lub jego przełożonym.
 16. Po wyjeździe z myjni reklamacji nie uwzględnia się.
 17. Zlecenie pracownikowi myjni wykonania dowolnej usługi, wchodzącej w zakres usług myjni, jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
 18. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w Cenniku. Podane ceny są cenami brutto.
 19. Płatność za usługę zakupioną w myjni następuje gotówką lub kartą bankową , dla każdej transakcji jest wydawany paragon. Na życzenie klienta jest wystawiana faktura.
 20. 1Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.08.2013 r.

Umów się na mycie samochodu i odwiedź naszą myjnię

Mr SPONGE - Centrum Kosmetyki Samochodowej

Galeria Atrium Biała
Parking podziemny - sektor C1

ul. Miłosza 2
15-265 Białystok

Tel: 782287280
E-mail: myjnia@mrsponge.pl

poniedziałek - piątek : 9-18
Sobota: 9-18
Niedziela - nieczynne